สินค้าหมด

550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21755' and ( pcharacter='483' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19128,22576,6185,22017,22579,19125,22019,21779,22018,22020,22577,22580,19127,22016,22578,21780,21754 Array ( [0] => 19128 [1] => 22576 [2] => 6185 [3] => 22017 [4] => 22579 [5] => 19125 [6] => 22019 [7] => 21779 [8] => 22018 [9] => 22020 [10] => 22577 [11] => 22580 [12] => 19127 [13] => 22016 [14] => 22578 [15] => 21780 [16] => 21754 )