สินค้าหมด

550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21755' and ( pcharacter='483' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6185,22018,22579,22017,22019,22016,22577,21779,19128,22578,21780,21754,22580,19125,22576,19127,22020 Array ( [0] => 6185 [1] => 22018 [2] => 22579 [3] => 22017 [4] => 22019 [5] => 22016 [6] => 22577 [7] => 21779 [8] => 19128 [9] => 22578 [10] => 21780 [11] => 21754 [12] => 22580 [13] => 19125 [14] => 22576 [15] => 19127 [16] => 22020 )