มีสินค้า

159 BAHT
add to cart

  • พวงกุญแจอะครีลิค ขนาด 7*5.5 cm

q select pid from dex_product where pid<>'21751' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18767,20340,12432,19816,11720,22266,79,9501,17513,19825,14508,17506,8471,21161,21627,21582,18858,13896 Array ( [0] => 18767 [1] => 20340 [2] => 12432 [3] => 19816 [4] => 11720 [5] => 22266 [6] => 79 [7] => 9501 [8] => 17513 [9] => 19825 [10] => 14508 [11] => 17506 [12] => 8471 [13] => 21161 [14] => 21627 [15] => 21582 [16] => 18858 [17] => 13896 )