มีสินค้า

159 BAHT
add to cart

  • พวงกุญแจอะครีลิค ขนาด 7*5.5 cm

q select pid from dex_product where pid<>'21748' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13905,9331,2203,17502,4396,1847,21103,21727,21270,13927,21006,22317,21271,16971,5949,22249,21856,10602 Array ( [0] => 13905 [1] => 9331 [2] => 2203 [3] => 17502 [4] => 4396 [5] => 1847 [6] => 21103 [7] => 21727 [8] => 21270 [9] => 13927 [10] => 21006 [11] => 22317 [12] => 21271 [13] => 16971 [14] => 5949 [15] => 22249 [16] => 21856 [17] => 10602 )