มีสินค้า

159 BAHT
add to cart

  • พวงกุญแจอะครีลิค ขนาด 7*5.5 cm

q select pid from dex_product where pid<>'21748' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20982,5113,6398,22880,16199,16969,5213,21750,10091,19632,13942,5108,4746,8041,9982,1820,22900,1784 Array ( [0] => 20982 [1] => 5113 [2] => 6398 [3] => 22880 [4] => 16199 [5] => 16969 [6] => 5213 [7] => 21750 [8] => 10091 [9] => 19632 [10] => 13942 [11] => 5108 [12] => 4746 [13] => 8041 [14] => 9982 [15] => 1820 [16] => 22900 [17] => 1784 )