สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21745' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6855,5857,21456,11574,23621,9291,9488,21561,9951,8855,10746,1173,3400,9244,6173,24506,19948,10295 Array ( [0] => 6855 [1] => 5857 [2] => 21456 [3] => 11574 [4] => 23621 [5] => 9291 [6] => 9488 [7] => 21561 [8] => 9951 [9] => 8855 [10] => 10746 [11] => 1173 [12] => 3400 [13] => 9244 [14] => 6173 [15] => 24506 [16] => 19948 [17] => 10295 )