สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21745' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21209,8506,15562,14667,6846,8547,17930,9283,22451,9264,22551,14711,22995,4557,12234,21405,1627,20844 Array ( [0] => 21209 [1] => 8506 [2] => 15562 [3] => 14667 [4] => 6846 [5] => 8547 [6] => 17930 [7] => 9283 [8] => 22451 [9] => 9264 [10] => 22551 [11] => 14711 [12] => 22995 [13] => 4557 [14] => 12234 [15] => 21405 [16] => 1627 [17] => 20844 )