มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

ในสมัยที่เอลเดอร์เทลยังเป็นเพียง ‘เกม’ ได้มีเรดดันเจียนมากมายที่ยังไม่ถูกพิชิต... เมื่อจบเรื่องวุ่นวายในอากิบะ ‘นักผจญภัย’ บางส่วนก็ตัดสินใจจัดตั้งเรดปาร์ตี้เพื่อพิชิต ‘ห้วงลึกแห่งปาล์ม’ และสิ่งที่รออยู่ตรงส่วนลึกของดันเจียนหลังการต่อสู้ที่กินเวลาเตรียมตัวหลายสัปดาห์ก็คือ...!?

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'21742' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6589,4235,8247,22886,21879,12478,8396,21667,3432,10716,17415,1404,19703,18237,7772,6068,3658,6066 Array ( [0] => 6589 [1] => 4235 [2] => 8247 [3] => 22886 [4] => 21879 [5] => 12478 [6] => 8396 [7] => 21667 [8] => 3432 [9] => 10716 [10] => 17415 [11] => 1404 [12] => 19703 [13] => 18237 [14] => 7772 [15] => 6068 [16] => 3658 [17] => 6066 )