มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

ในสมัยที่เอลเดอร์เทลยังเป็นเพียง ‘เกม’ ได้มีเรดดันเจียนมากมายที่ยังไม่ถูกพิชิต... เมื่อจบเรื่องวุ่นวายในอากิบะ ‘นักผจญภัย’ บางส่วนก็ตัดสินใจจัดตั้งเรดปาร์ตี้เพื่อพิชิต ‘ห้วงลึกแห่งปาล์ม’ และสิ่งที่รออยู่ตรงส่วนลึกของดันเจียนหลังการต่อสู้ที่กินเวลาเตรียมตัวหลายสัปดาห์ก็คือ...!?

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'21742' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6581,20912,5175,12479,21239,5658,9185,2603,9143,16309,22159,4051,9926,5651,20491,9946,5649,4886 Array ( [0] => 6581 [1] => 20912 [2] => 5175 [3] => 12479 [4] => 21239 [5] => 5658 [6] => 9185 [7] => 2603 [8] => 9143 [9] => 16309 [10] => 22159 [11] => 4051 [12] => 9926 [13] => 5651 [14] => 20491 [15] => 9946 [16] => 5649 [17] => 4886 )