มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

ในสมัยที่เอลเดอร์เทลยังเป็นเพียง ‘เกม’ ได้มีเรดดันเจียนมากมายที่ยังไม่ถูกพิชิต... เมื่อจบเรื่องวุ่นวายในอากิบะ ‘นักผจญภัย’ บางส่วนก็ตัดสินใจจัดตั้งเรดปาร์ตี้เพื่อพิชิต ‘ห้วงลึกแห่งปาล์ม’ และสิ่งที่รออยู่ตรงส่วนลึกของดันเจียนหลังการต่อสู้ที่กินเวลาเตรียมตัวหลายสัปดาห์ก็คือ...!?

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'21742' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3435,21810,19505,13731,21674,6227,19858,19305,1485,5633,4978,20862,8386,2028,8847,4963,3654,671 Array ( [0] => 3435 [1] => 21810 [2] => 19505 [3] => 13731 [4] => 21674 [5] => 6227 [6] => 19858 [7] => 19305 [8] => 1485 [9] => 5633 [10] => 4978 [11] => 20862 [12] => 8386 [13] => 2028 [14] => 8847 [15] => 4963 [16] => 3654 [17] => 671 )