พวกอิตามิที่เดินทางออกจากนครการศึกษารอนเดล ได้มุ่งหน้าไปยังเบลนาโกที่ตั้งของวิหารเทพฮาร์ดี้ และที่นั่น เจ้าแห่งปรโลกที่ปรากฎตัวออกมาได้บอกเล่าความจริงอันน่าตกตะลึงที่เกี่ยวพันถึงอนาคตของทั้งพื้นที่พิเศษ และประเทศญี่ปุ่นแก่พวกเขา...

แฟนตาซีต่างโลกในเสกลขนาดใหญ่ในรูปแบบคอมิกเล่มที่ 10 มาแล้ว

GATE-11-010C
/
หนังสือ
  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'21738' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20201,20909,11537,12458,13105,16366,6635,14671,22835,6072,9366,22626,17167,22125,9154,6659,10551,18602 Array ( [0] => 20201 [1] => 20909 [2] => 11537 [3] => 12458 [4] => 13105 [5] => 16366 [6] => 6635 [7] => 14671 [8] => 22835 [9] => 6072 [10] => 9366 [11] => 22626 [12] => 17167 [13] => 22125 [14] => 9154 [15] => 6659 [16] => 10551 [17] => 18602 )