สินค้าเหลือน้อย

390 BAHT
add to cart

  • กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน อเนกประสงค์
  • เนื้อผ้าแคนวาส ตัดเย็บ คุณภาพดี 
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้ 
  • ขนาด 42 cm.  x 35 cm.

*นางแบบสูง 160 Cm.

q select pid from dex_product where pid<>'21730' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4415,13876,14502,13072,1848,13970,17857,2213,19815,21197,17142,1812,16193,21954,9610,21360,2663,1824 Array ( [0] => 4415 [1] => 13876 [2] => 14502 [3] => 13072 [4] => 1848 [5] => 13970 [6] => 17857 [7] => 2213 [8] => 19815 [9] => 21197 [10] => 17142 [11] => 1812 [12] => 16193 [13] => 21954 [14] => 9610 [15] => 21360 [16] => 2663 [17] => 1824 )