สินค้าหมด

5,550 BAHT

1/5000 STAR DESTROYER [LIGHTING MODEL] FIRST PRODUCTION LIMITED
**มีไฟ**

q select pid from dex_product where pid<>'21635' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5825,13007,19965,19555,20059,13009,19465,25051,7371,11225,5810,3132,3127,8486,20060,5809,8156,13639 Array ( [0] => 5825 [1] => 13007 [2] => 19965 [3] => 19555 [4] => 20059 [5] => 13009 [6] => 19465 [7] => 25051 [8] => 7371 [9] => 11225 [10] => 5810 [11] => 3132 [12] => 3127 [13] => 8486 [14] => 20060 [15] => 5809 [16] => 8156 [17] => 13639 )