มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21632' and ( pcharacter='535' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21630,16401,21833,16400,21831,16399,16403,21832,21373,18593,21631,18591,18592,21834,16398,21298,21374,16402 Array ( [0] => 21630 [1] => 16401 [2] => 21833 [3] => 16400 [4] => 21831 [5] => 16399 [6] => 16403 [7] => 21832 [8] => 21373 [9] => 18593 [10] => 21631 [11] => 18591 [12] => 18592 [13] => 21834 [14] => 16398 [15] => 21298 [16] => 21374 [17] => 16402 )