สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21631' and ( pcharacter='535' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22290,21373,16403,22874,21832,21833,18591,18592,16402,21632,22395,22575,21298,21374,16400,16401,22300,21831 Array ( [0] => 22290 [1] => 21373 [2] => 16403 [3] => 22874 [4] => 21832 [5] => 21833 [6] => 18591 [7] => 18592 [8] => 16402 [9] => 21632 [10] => 22395 [11] => 22575 [12] => 21298 [13] => 21374 [14] => 16400 [15] => 16401 [16] => 22300 [17] => 21831 )