สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21631' and ( pcharacter='535' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21833,16400,18591,21834,21374,16399,21632,18592,18590,21298,18593,16401,21832,16402,21831,16403,21373,16398 Array ( [0] => 21833 [1] => 16400 [2] => 18591 [3] => 21834 [4] => 21374 [5] => 16399 [6] => 21632 [7] => 18592 [8] => 18590 [9] => 21298 [10] => 18593 [11] => 16401 [12] => 21832 [13] => 16402 [14] => 21831 [15] => 16403 [16] => 21373 [17] => 16398 )