สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21630' and ( pcharacter='535' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22300,18591,21631,16398,16400,18592,18593,18590,22575,21834,21632,21373,21374,21831,21298,22395,21833,21832 Array ( [0] => 22300 [1] => 18591 [2] => 21631 [3] => 16398 [4] => 16400 [5] => 18592 [6] => 18593 [7] => 18590 [8] => 22575 [9] => 21834 [10] => 21632 [11] => 21373 [12] => 21374 [13] => 21831 [14] => 21298 [15] => 22395 [16] => 21833 [17] => 21832 )