สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21630' and ( pcharacter='535' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16403,16401,18591,21833,16399,18590,22575,22874,22395,16398,21831,21298,21834,21832,18593,21631,21373,22290 Array ( [0] => 16403 [1] => 16401 [2] => 18591 [3] => 21833 [4] => 16399 [5] => 18590 [6] => 22575 [7] => 22874 [8] => 22395 [9] => 16398 [10] => 21831 [11] => 21298 [12] => 21834 [13] => 21832 [14] => 18593 [15] => 21631 [16] => 21373 [17] => 22290 )