สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21630' and ( pcharacter='535' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18591,21833,21831,22300,22290,18590,22395,16400,21832,22874,21834,16401,16399,16403,21374,22575,24223,21373 Array ( [0] => 18591 [1] => 21833 [2] => 21831 [3] => 22300 [4] => 22290 [5] => 18590 [6] => 22395 [7] => 16400 [8] => 21832 [9] => 22874 [10] => 21834 [11] => 16401 [12] => 16399 [13] => 16403 [14] => 21374 [15] => 22575 [16] => 24223 [17] => 21373 )