สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21560' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4104,4996,3593,3924,4806,3068,4999,1057,5828,3937,808,3860,4805,4339,816,5827,1054,3070 Array ( [0] => 4104 [1] => 4996 [2] => 3593 [3] => 3924 [4] => 4806 [5] => 3068 [6] => 4999 [7] => 1057 [8] => 5828 [9] => 3937 [10] => 808 [11] => 3860 [12] => 4805 [13] => 4339 [14] => 816 [15] => 5827 [16] => 1054 [17] => 3070 )