สินค้าเหลือน้อย

1,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21560' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9828,3924,10430,3937,5856,1053,7792,12226,5207,4807,4091,1054,1058,816,14161,3068,5064,1617 Array ( [0] => 9828 [1] => 3924 [2] => 10430 [3] => 3937 [4] => 5856 [5] => 1053 [6] => 7792 [7] => 12226 [8] => 5207 [9] => 4807 [10] => 4091 [11] => 1054 [12] => 1058 [13] => 816 [14] => 14161 [15] => 3068 [16] => 5064 [17] => 1617 )