สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21559' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3069,816,10430,21560,813,6971,4812,3862,4811,10005,9828,4810,225,4115,4814,4573,10327,4805 Array ( [0] => 3069 [1] => 816 [2] => 10430 [3] => 21560 [4] => 813 [5] => 6971 [6] => 4812 [7] => 3862 [8] => 4811 [9] => 10005 [10] => 9828 [11] => 4810 [12] => 225 [13] => 4115 [14] => 4814 [15] => 4573 [16] => 10327 [17] => 4805 )