สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21557' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,225,4115,1617,226,815,6748,4806,819,4814,3068,22869,4104,7792,5828,4998,3860,4812,1181 Array ( [0] => 225 [1] => 4115 [2] => 1617 [3] => 226 [4] => 815 [5] => 6748 [6] => 4806 [7] => 819 [8] => 4814 [9] => 3068 [10] => 22869 [11] => 4104 [12] => 7792 [13] => 5828 [14] => 4998 [15] => 3860 [16] => 4812 [17] => 1181 )