สินค้าหมด

900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21556' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12233,9269,1631,5268,4994,221,4778,3096,1125,1124,1133,11114,1639,1127,10240,22226,1123,9601 Array ( [0] => 12233 [1] => 9269 [2] => 1631 [3] => 5268 [4] => 4994 [5] => 221 [6] => 4778 [7] => 3096 [8] => 1125 [9] => 1124 [10] => 1133 [11] => 11114 [12] => 1639 [13] => 1127 [14] => 10240 [15] => 22226 [16] => 1123 [17] => 9601 )