สินค้าหมด

900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21556' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5268,18986,221,4131,6539,1134,1121,4326,22225,1111,223,8160,9601,8423,10520,11114,10014,2270 Array ( [0] => 5268 [1] => 18986 [2] => 221 [3] => 4131 [4] => 6539 [5] => 1134 [6] => 1121 [7] => 4326 [8] => 22225 [9] => 1111 [10] => 223 [11] => 8160 [12] => 9601 [13] => 8423 [14] => 10520 [15] => 11114 [16] => 10014 [17] => 2270 )