พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21552' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12328,11973,12346,8174,7886,14195,6674,12304,5295,8334,12107,15529,16457,21467,7888,8118,8592,11185 Array ( [0] => 12328 [1] => 11973 [2] => 12346 [3] => 8174 [4] => 7886 [5] => 14195 [6] => 6674 [7] => 12304 [8] => 5295 [9] => 8334 [10] => 12107 [11] => 15529 [12] => 16457 [13] => 21467 [14] => 7888 [15] => 8118 [16] => 8592 [17] => 11185 )