พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21551' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17749,8119,11113,17575,6967,7009,4748,8339,9966,17746,7298,6093,16829,10179,12110,3897,5740,21080 Array ( [0] => 17749 [1] => 8119 [2] => 11113 [3] => 17575 [4] => 6967 [5] => 7009 [6] => 4748 [7] => 8339 [8] => 9966 [9] => 17746 [10] => 7298 [11] => 6093 [12] => 16829 [13] => 10179 [14] => 12110 [15] => 3897 [16] => 5740 [17] => 21080 )