พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21550' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16859,15531,9396,7014,10839,5285,16837,6087,21420,8527,6078,18696,10355,7419,7020,16823,17117,4880 Array ( [0] => 16859 [1] => 15531 [2] => 9396 [3] => 7014 [4] => 10839 [5] => 5285 [6] => 16837 [7] => 6087 [8] => 21420 [9] => 8527 [10] => 6078 [11] => 18696 [12] => 10355 [13] => 7419 [14] => 7020 [15] => 16823 [16] => 17117 [17] => 4880 )