พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21549' and ( pcharacter='33' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21284,15667,15679,19984,14382,12938,14380,6564,15680,15674,14378,7761,7320,7321,13449,13452,20339,7319 Array ( [0] => 21284 [1] => 15667 [2] => 15679 [3] => 19984 [4] => 14382 [5] => 12938 [6] => 14380 [7] => 6564 [8] => 15680 [9] => 15674 [10] => 14378 [11] => 7761 [12] => 7320 [13] => 7321 [14] => 13449 [15] => 13452 [16] => 20339 [17] => 7319 )