พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21548' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17349,19844,16232,17356,14853,16258,19681,9544,19842,17860,13457,9548,9988,14866,14864,19693,16237,16239 Array ( [0] => 17349 [1] => 19844 [2] => 16232 [3] => 17356 [4] => 14853 [5] => 16258 [6] => 19681 [7] => 9544 [8] => 19842 [9] => 17860 [10] => 13457 [11] => 9548 [12] => 9988 [13] => 14866 [14] => 14864 [15] => 19693 [16] => 16237 [17] => 16239 )