พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21547' and ( pcharacter='569' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20074,21132,16327,21120,18347,20486,18143,20494,21541,21137,18348,18142,20492,19394,21136,21542 Array ( [0] => 20074 [1] => 21132 [2] => 16327 [3] => 21120 [4] => 18347 [5] => 20486 [6] => 18143 [7] => 20494 [8] => 21541 [9] => 21137 [10] => 18348 [11] => 18142 [12] => 20492 [13] => 19394 [14] => 21136 [15] => 21542 )