พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21546' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4747,11006,6822,4713,18854,20498,4688,8045,10481,18298,6821,11914,9821,20571,20028,1826,3238,9398 Array ( [0] => 4747 [1] => 11006 [2] => 6822 [3] => 4713 [4] => 18854 [5] => 20498 [6] => 4688 [7] => 8045 [8] => 10481 [9] => 18298 [10] => 6821 [11] => 11914 [12] => 9821 [13] => 20571 [14] => 20028 [15] => 1826 [16] => 3238 [17] => 9398 )