พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21545' and ( pcharacter='355' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13628,13629,19449,13630,17665,11875,17243,19839,13631,21106,21310,18141,13627,15164,11876,21309,20856,21105 Array ( [0] => 13628 [1] => 13629 [2] => 19449 [3] => 13630 [4] => 17665 [5] => 11875 [6] => 17243 [7] => 19839 [8] => 13631 [9] => 21106 [10] => 21310 [11] => 18141 [12] => 13627 [13] => 15164 [14] => 11876 [15] => 21309 [16] => 20856 [17] => 21105 )