พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21543' and ( pcharacter='199' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8686,18471,12268,14439,17449,16345,11936,21393,15625,19155,16094,20317,17444,12016,11671,17453,13195,12271 Array ( [0] => 8686 [1] => 18471 [2] => 12268 [3] => 14439 [4] => 17449 [5] => 16345 [6] => 11936 [7] => 21393 [8] => 15625 [9] => 19155 [10] => 16094 [11] => 20317 [12] => 17444 [13] => 12016 [14] => 11671 [15] => 17453 [16] => 13195 [17] => 12271 )