พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21542' and ( pcharacter='569' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21132,18142,18143,21541,18348,18347,21547,19394,20494,20074,21120,20486,21137,16327,21136,20492 Array ( [0] => 21132 [1] => 18142 [2] => 18143 [3] => 21541 [4] => 18348 [5] => 18347 [6] => 21547 [7] => 19394 [8] => 20494 [9] => 20074 [10] => 21120 [11] => 20486 [12] => 21137 [13] => 16327 [14] => 21136 [15] => 20492 )