พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21541' and ( pcharacter='569' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20492,18347,20494,18143,21132,20074,21547,21542,18348,20486,18142,21120,16327,21137,21136,19394 Array ( [0] => 20492 [1] => 18347 [2] => 20494 [3] => 18143 [4] => 21132 [5] => 20074 [6] => 21547 [7] => 21542 [8] => 18348 [9] => 20486 [10] => 18142 [11] => 21120 [12] => 16327 [13] => 21137 [14] => 21136 [15] => 19394 )