พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21540' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4834,10439,16059,14171,7851,6434,13403,21144,15566,15697,17713,13397,19423,19126,9156,17327,15693,15885 Array ( [0] => 4834 [1] => 10439 [2] => 16059 [3] => 14171 [4] => 7851 [5] => 6434 [6] => 13403 [7] => 21144 [8] => 15566 [9] => 15697 [10] => 17713 [11] => 13397 [12] => 19423 [13] => 19126 [14] => 9156 [15] => 17327 [16] => 15693 [17] => 15885 )