พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21539' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18357,18928,13389,19417,16436,15696,7380,19412,8428,19838,19837,20057,11722,19431,19309,5872,13382,14962 Array ( [0] => 18357 [1] => 18928 [2] => 13389 [3] => 19417 [4] => 16436 [5] => 15696 [6] => 7380 [7] => 19412 [8] => 8428 [9] => 19838 [10] => 19837 [11] => 20057 [12] => 11722 [13] => 19431 [14] => 19309 [15] => 5872 [16] => 13382 [17] => 14962 )