พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21538' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9156,5852,8415,15887,13380,10060,9667,19475,7851,21149,10078,13379,15566,4086,18356,20592,11721,13475 Array ( [0] => 9156 [1] => 5852 [2] => 8415 [3] => 15887 [4] => 13380 [5] => 10060 [6] => 9667 [7] => 19475 [8] => 7851 [9] => 21149 [10] => 10078 [11] => 13379 [12] => 15566 [13] => 4086 [14] => 18356 [15] => 20592 [16] => 11721 [17] => 13475 )