พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21537' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13408,20057,10867,15566,9152,10003,9984,10059,7841,7840,9983,11453,18552,15693,18926,19412,7850,10060 Array ( [0] => 13408 [1] => 20057 [2] => 10867 [3] => 15566 [4] => 9152 [5] => 10003 [6] => 9984 [7] => 10059 [8] => 7841 [9] => 7840 [10] => 9983 [11] => 11453 [12] => 18552 [13] => 15693 [14] => 18926 [15] => 19412 [16] => 7850 [17] => 10060 )