พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21536' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14726,10756,4087,11492,8954,19411,13389,5016,7389,13385,10971,21396,14732,14736,14721,3211,21277,21535 Array ( [0] => 14726 [1] => 10756 [2] => 4087 [3] => 11492 [4] => 8954 [5] => 19411 [6] => 13389 [7] => 5016 [8] => 7389 [9] => 13385 [10] => 10971 [11] => 21396 [12] => 14732 [13] => 14736 [14] => 14721 [15] => 3211 [16] => 21277 [17] => 21535 )