พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21535' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10971,14170,14728,13396,19080,19084,10557,20160,13399,13477,10439,19309,7858,8167,19126,14764,19426,10756 Array ( [0] => 10971 [1] => 14170 [2] => 14728 [3] => 13396 [4] => 19080 [5] => 19084 [6] => 10557 [7] => 20160 [8] => 13399 [9] => 13477 [10] => 10439 [11] => 19309 [12] => 7858 [13] => 8167 [14] => 19126 [15] => 14764 [16] => 19426 [17] => 10756 )