มีสินค้า

2,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21506' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11011,6944,5552,7257,22816,24796,7356,7210,6864,20039,6827,6436,5875,21720,5725,5722,11028,7357 Array ( [0] => 11011 [1] => 6944 [2] => 5552 [3] => 7257 [4] => 22816 [5] => 24796 [6] => 7356 [7] => 7210 [8] => 6864 [9] => 20039 [10] => 6827 [11] => 6436 [12] => 5875 [13] => 21720 [14] => 5725 [15] => 5722 [16] => 11028 [17] => 7357 )