พรีออเดอร์

6,500 BAHT
7200 BAHT
พรีออเดอร์

- LIMITED-EDITION PRODUCT only.

-5 discs for Aqours 4th LoveLive! held on Nov. 17 -18, 2018 atTokyo Dome.
-This box includes special storage box with newly-drawnillustration, gorgeous booklet, video for orchestraperformances as intermission, behind the scene video andmaking-of video as bonus footages.

q select pid from dex_product where pid<>'21505' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8340,21185,20769,13197,8183,3602,12311,12879,12299,15594,22508,23230,5285,4777,21466,7562,7261,5833 Array ( [0] => 8340 [1] => 21185 [2] => 20769 [3] => 13197 [4] => 8183 [5] => 3602 [6] => 12311 [7] => 12879 [8] => 12299 [9] => 15594 [10] => 22508 [11] => 23230 [12] => 5285 [13] => 4777 [14] => 21466 [15] => 7562 [16] => 7261 [17] => 5833 )