พรีออเดอร์

6,500 BAHT
7200 BAHT
พรีออเดอร์

- LIMITED-EDITION PRODUCT only.

-5 discs for Aqours 4th LoveLive! held on Nov. 17 -18, 2018 atTokyo Dome.
-This box includes special storage box with newly-drawnillustration, gorgeous booklet, video for orchestraperformances as intermission, behind the scene video andmaking-of video as bonus footages.

q select pid from dex_product where pid<>'21505' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4516,9811,9355,9964,8384,7285,16823,8226,9960,12920,22243,11474,3899,8128,6683,21812,5293,10625 Array ( [0] => 4516 [1] => 9811 [2] => 9355 [3] => 9964 [4] => 8384 [5] => 7285 [6] => 16823 [7] => 8226 [8] => 9960 [9] => 12920 [10] => 22243 [11] => 11474 [12] => 3899 [13] => 8128 [14] => 6683 [15] => 21812 [16] => 5293 [17] => 10625 )