พรีออเดอร์

2,900 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21504' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8335,13902,12332,21092,20614,10206,6083,23226,21453,17136,6310,9357,6086,12321,8339,5572,10565,8174 Array ( [0] => 8335 [1] => 13902 [2] => 12332 [3] => 21092 [4] => 20614 [5] => 10206 [6] => 6083 [7] => 23226 [8] => 21453 [9] => 17136 [10] => 6310 [11] => 9357 [12] => 6086 [13] => 12321 [14] => 8339 [15] => 5572 [16] => 10565 [17] => 8174 )