พรีออเดอร์

2,900 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21504' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21048,21324,11153,9805,15533,10196,3446,10646,12318,16605,19130,17154,8527,10051,12333,10567,15189,7943 Array ( [0] => 21048 [1] => 21324 [2] => 11153 [3] => 9805 [4] => 15533 [5] => 10196 [6] => 3446 [7] => 10646 [8] => 12318 [9] => 16605 [10] => 19130 [11] => 17154 [12] => 8527 [13] => 10051 [14] => 12333 [15] => 10567 [16] => 15189 [17] => 7943 )