พรีออเดอร์

2,900 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21504' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8174,8080,21037,12106,16471,10954,10386,17573,11367,16851,17122,21468,12192,8381,17127,15195,4497,7025 Array ( [0] => 8174 [1] => 8080 [2] => 21037 [3] => 12106 [4] => 16471 [5] => 10954 [6] => 10386 [7] => 17573 [8] => 11367 [9] => 16851 [10] => 17122 [11] => 21468 [12] => 12192 [13] => 8381 [14] => 17127 [15] => 15195 [16] => 4497 [17] => 7025 )