พรีออเดอร์

2,900 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21503' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10409,8120,6747,3603,5836,10565,11157,5088,15180,16841,22151,10086,21094,15530,12111,20614,21467,20861 Array ( [0] => 10409 [1] => 8120 [2] => 6747 [3] => 3603 [4] => 5836 [5] => 10565 [6] => 11157 [7] => 5088 [8] => 15180 [9] => 16841 [10] => 22151 [11] => 10086 [12] => 21094 [13] => 15530 [14] => 12111 [15] => 20614 [16] => 21467 [17] => 20861 )