พรีออเดอร์

2,900 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21503' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17585,18692,6085,5088,6087,20774,11178,8443,8066,21064,20779,18695,15375,17125,15591,10415,17568,9808 Array ( [0] => 17585 [1] => 18692 [2] => 6085 [3] => 5088 [4] => 6087 [5] => 20774 [6] => 11178 [7] => 8443 [8] => 8066 [9] => 21064 [10] => 20779 [11] => 18695 [12] => 15375 [13] => 17125 [14] => 15591 [15] => 10415 [16] => 17568 [17] => 9808 )