พรีออเดอร์

2,550 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21502' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20211,10951,8061,21413,8174,11778,8191,10202,15532,18691,21451,12337,7891,17748,11192,20782,3446,22085 Array ( [0] => 20211 [1] => 10951 [2] => 8061 [3] => 21413 [4] => 8174 [5] => 11778 [6] => 8191 [7] => 10202 [8] => 15532 [9] => 18691 [10] => 21451 [11] => 12337 [12] => 7891 [13] => 17748 [14] => 11192 [15] => 20782 [16] => 3446 [17] => 22085 )