พรีออเดอร์

2,550 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21502' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5834,21034,21552,8529,17752,7847,15224,12344,17138,11176,8115,10409,15178,15532,16841,10956,17578,7945 Array ( [0] => 5834 [1] => 21034 [2] => 21552 [3] => 8529 [4] => 17752 [5] => 7847 [6] => 15224 [7] => 12344 [8] => 17138 [9] => 11176 [10] => 8115 [11] => 10409 [12] => 15178 [13] => 15532 [14] => 16841 [15] => 10956 [16] => 17578 [17] => 7945 )