พรีออเดอร์

2,550 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21501' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15215,6437,16611,16819,10410,6969,5287,12302,7025,8445,4507,8207,8204,7307,9802,21051,8187,17125 Array ( [0] => 15215 [1] => 6437 [2] => 16611 [3] => 16819 [4] => 10410 [5] => 6969 [6] => 5287 [7] => 12302 [8] => 7025 [9] => 8445 [10] => 4507 [11] => 8207 [12] => 8204 [13] => 7307 [14] => 9802 [15] => 21051 [16] => 8187 [17] => 17125 )