พรีออเดอร์

2,550 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21501' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17754,15383,20781,10192,16615,23192,5277,21453,8172,10845,4777,9396,18696,15205,22780,8196,10949,4937 Array ( [0] => 17754 [1] => 15383 [2] => 20781 [3] => 10192 [4] => 16615 [5] => 23192 [6] => 5277 [7] => 21453 [8] => 8172 [9] => 10845 [10] => 4777 [11] => 9396 [12] => 18696 [13] => 15205 [14] => 22780 [15] => 8196 [16] => 10949 [17] => 4937 )