พรีออเดอร์

2,550 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21501' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24419,5965,8076,23193,20210,8344,16820,8441,21088,24553,12323,4518,24418,9959,12901,12333,15240,10798 Array ( [0] => 24419 [1] => 5965 [2] => 8076 [3] => 23193 [4] => 20210 [5] => 8344 [6] => 16820 [7] => 8441 [8] => 21088 [9] => 24553 [10] => 12323 [11] => 4518 [12] => 24418 [13] => 9959 [14] => 12901 [15] => 12333 [16] => 15240 [17] => 10798 )