พรีออเดอร์

2,550 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21501' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7531,10355,8441,6092,23197,21551,16844,4531,16611,8203,10645,10392,15206,7009,17587,7306,10798,11135 Array ( [0] => 7531 [1] => 10355 [2] => 8441 [3] => 6092 [4] => 23197 [5] => 21551 [6] => 16844 [7] => 4531 [8] => 16611 [9] => 8203 [10] => 10645 [11] => 10392 [12] => 15206 [13] => 7009 [14] => 17587 [15] => 7306 [16] => 10798 [17] => 11135 )