มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21500' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21499,21656,21495,22621,21657,18107,21425,20688,22701,22614,20024,21497,18111,21652,22608,19782,21426,18110 Array ( [0] => 21499 [1] => 21656 [2] => 21495 [3] => 22621 [4] => 21657 [5] => 18107 [6] => 21425 [7] => 20688 [8] => 22701 [9] => 22614 [10] => 20024 [11] => 21497 [12] => 18111 [13] => 21652 [14] => 22608 [15] => 19782 [16] => 21426 [17] => 18110 )