พรีออเดอร์

1,780 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21461' and ( pcharacter='558' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11684,21063,22232,6346,9709,4734,19334,15331,21733,22098,20054,5536,14317,15336,15334,11781,12898,7165 Array ( [0] => 11684 [1] => 21063 [2] => 22232 [3] => 6346 [4] => 9709 [5] => 4734 [6] => 19334 [7] => 15331 [8] => 21733 [9] => 22098 [10] => 20054 [11] => 5536 [12] => 14317 [13] => 15336 [14] => 15334 [15] => 11781 [16] => 12898 [17] => 7165 )