สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21460' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6854,11420,20806,23472,7068,4679,16151,14469,4291,24849,983,9248,5977,20849,10299,10747,9284,5712 Array ( [0] => 6854 [1] => 11420 [2] => 20806 [3] => 23472 [4] => 7068 [5] => 4679 [6] => 16151 [7] => 14469 [8] => 4291 [9] => 24849 [10] => 983 [11] => 9248 [12] => 5977 [13] => 20849 [14] => 10299 [15] => 10747 [16] => 9284 [17] => 5712 )