สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21435' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16489,17204,16497,18784,16488,16494,17083,22760,12009,23070,23683,20013,23556,18448,16492,22907,17089,18451 Array ( [0] => 16489 [1] => 17204 [2] => 16497 [3] => 18784 [4] => 16488 [5] => 16494 [6] => 17083 [7] => 22760 [8] => 12009 [9] => 23070 [10] => 23683 [11] => 20013 [12] => 23556 [13] => 18448 [14] => 16492 [15] => 22907 [16] => 17089 [17] => 18451 )