สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21433' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22153,12009,16490,14699,16489,22761,24229,23070,23557,16488,12005,12007,18797,17082,18447,24072,16493,22156 Array ( [0] => 22153 [1] => 12009 [2] => 16490 [3] => 14699 [4] => 16489 [5] => 22761 [6] => 24229 [7] => 23070 [8] => 23557 [9] => 16488 [10] => 12005 [11] => 12007 [12] => 18797 [13] => 17082 [14] => 18447 [15] => 24072 [16] => 16493 [17] => 22156 )