สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21433' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12004,22766,22906,11926,22037,17082,21434,18448,12008,16489,23070,22761,17083,22680,18451,18784,16497,16485 Array ( [0] => 12004 [1] => 22766 [2] => 22906 [3] => 11926 [4] => 22037 [5] => 17082 [6] => 21434 [7] => 18448 [8] => 12008 [9] => 16489 [10] => 23070 [11] => 22761 [12] => 17083 [13] => 22680 [14] => 18451 [15] => 18784 [16] => 16497 [17] => 16485 )