สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21427' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18111,22705,18106,18110,22706,22607,19982,20144,21760,20145,22615,21500,22616,23042,19977,22614,21499,20687 Array ( [0] => 18111 [1] => 22705 [2] => 18106 [3] => 18110 [4] => 22706 [5] => 22607 [6] => 19982 [7] => 20144 [8] => 21760 [9] => 20145 [10] => 22615 [11] => 21500 [12] => 22616 [13] => 23042 [14] => 19977 [15] => 22614 [16] => 21499 [17] => 20687 )