สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21426' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23043,21762,22607,21655,21895,20690,20893,22608,20144,20864,18111,18109,21757,15782,24877,19023,24869,19982 Array ( [0] => 23043 [1] => 21762 [2] => 22607 [3] => 21655 [4] => 21895 [5] => 20690 [6] => 20893 [7] => 22608 [8] => 20144 [9] => 20864 [10] => 18111 [11] => 18109 [12] => 21757 [13] => 15782 [14] => 24877 [15] => 19023 [16] => 24869 [17] => 19982 )