สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21425' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18111,23043,22607,22706,23164,18622,15781,19572,19568,21496,22615,20893,23162,21500,18109,21757,18108,20692 Array ( [0] => 18111 [1] => 23043 [2] => 22607 [3] => 22706 [4] => 23164 [5] => 18622 [6] => 15781 [7] => 19572 [8] => 19568 [9] => 21496 [10] => 22615 [11] => 20893 [12] => 23162 [13] => 21500 [14] => 18109 [15] => 21757 [16] => 18108 [17] => 20692 )