สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21424' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19977,20025,15780,22608,18106,18125,22609,15781,21656,15783,21498,20864,21118,22610,20024,18109,18108,21895 Array ( [0] => 19977 [1] => 20025 [2] => 15780 [3] => 22608 [4] => 18106 [5] => 18125 [6] => 22609 [7] => 15781 [8] => 21656 [9] => 15783 [10] => 21498 [11] => 20864 [12] => 21118 [13] => 22610 [14] => 20024 [15] => 18109 [16] => 18108 [17] => 21895 )