พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21422' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8328,7301,4534,13599,7036,8058,21064,21080,5734,10274,17137,8211,20443,11136,12312,17752,20916,5811 Array ( [0] => 8328 [1] => 7301 [2] => 4534 [3] => 13599 [4] => 7036 [5] => 8058 [6] => 21064 [7] => 21080 [8] => 5734 [9] => 10274 [10] => 17137 [11] => 8211 [12] => 20443 [13] => 11136 [14] => 12312 [15] => 17752 [16] => 20916 [17] => 5811 )