สินค้าเหลือน้อย

1,600 BAHT
add to cart

■ Product Size:
S Size (Length 660 × Width 490 × Sleeve 190 mm)
■ Material: Cotton

  • S
q select pid from dex_product where pid<>'21413' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9801,8589,17573,15600,5088,10648,23193,4499,17568,7893,8215,12334,11726,10352,9923,16853,17156,7361 Array ( [0] => 9801 [1] => 8589 [2] => 17573 [3] => 15600 [4] => 5088 [5] => 10648 [6] => 23193 [7] => 4499 [8] => 17568 [9] => 7893 [10] => 8215 [11] => 12334 [12] => 11726 [13] => 10352 [14] => 9923 [15] => 16853 [16] => 17156 [17] => 7361 )