สินค้าเหลือน้อย

1,600 BAHT
add to cart

■ Product Size:
S Size (Length 660 × Width 490 × Sleeve 190 mm)
■ Material: Cotton

  • S
q select pid from dex_product where pid<>'21413' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16057,12327,8212,4889,6090,19095,8127,12109,5298,10932,6679,21287,21094,6675,16465,15218,15530,21414 Array ( [0] => 16057 [1] => 12327 [2] => 8212 [3] => 4889 [4] => 6090 [5] => 19095 [6] => 8127 [7] => 12109 [8] => 5298 [9] => 10932 [10] => 6679 [11] => 21287 [12] => 21094 [13] => 6675 [14] => 16465 [15] => 15218 [16] => 15530 [17] => 21414 )