พรีออเดอร์

ปิดรับออเดอร์ 23 กุมภาพันธ์ 2019 // สินค้าวางจำหน่ายในต่างประเทศ สิงหาคม 2019

2,700 BAHT
3000 BAHT
พรีออเดอร์

DX Fair Blaster Form Ride Watch ... 1 
DX Blade King Form Ride Watch ... 1 
DX Armor Hibiki Ride Watch ... 1 

/